המועצה הארצית לתכנון ולבניה

רשימת חברי המועצה

מעודכן אוגוסט 2005

מס'

 

נציג

שם

תפקיד
כתובת
טלפון
פקס

1

משרד הפנים 

מר אוסקר אבורזק

מנכ"ל משרד הפנים

 

 

מ"מ שמאי אסיף

מ"מ עפר גרידינגר

מ"מ עפרה ליבנה

מ"מ דוד פילזר

יו"ר המועצה הארצית

 

מנהל מנהל התכנון

מינהל התכנון

מינהל התכנון

מינהל התכנון

 

 

רח' קפלן 2,

קרית בן גוריון, ת.ד.6158, ירושלים  91061

6701207-02

 

6701453-02

6701451-02

6701466-02

6701450-02

 

 

5670617-02

6701633-02

-"-

2

משרד האוצר

קובי הבר

מ"מ סטניסלב          שוורצביין

(6207513-050)

מ"מ יפתח ברמן

מ"מ יוסף גורדון

אגף התקציבים

 

ת.ד. 883

ירושלים 91008

5317220-02

5317339-02

 

5317496-02

3

 

המשרד לאיכות

הסביבה

 

 

מיקי הרן

מ"מ ולרי ברכיה

מ"מ אפרים שלאין

מ"מ גליה בן שוהם

מ"מ גמליאלי יוסף

מ"מ מנחם זלוצקי

מ"מ שלומית דוטן

מ"מ רונית גולן

(6233335-050)

(6233374-050)

(6233375-050)

(6233376-050)

(6233380-050)

(6233393-050)

(6233499-050)

(6233487-050)

 

כנפי נשרים, 5

גבעת שאול, י-ם

ת.ד. 34033

ירושלים 95464

6553850-02

6553855-02

6553856-02

6553831-02

6495848-02

6553937-02

6553853-02

 

"

 

6495870-02

4

המשרד לתשתיות

לאומיות

ירדנה פלאוט

(6206226-050)

 

 

מ"מ משה גלילי

(6236236-050)

 

 

מ"מ יעקב מימרן

 

 

מ"מ יורם רונדשטיין

(6206036-050)

אגף התכנון

 

 

 

משרד התקשורת

 

 

 

ממונה על המיכרות

 

מינהל החשמל

בנין שערי העיר

יפו 216,ת.ד.13106

ירושלים  91130

 

אגף בכיר ספקטרום

ת.ד. 29107, מגדל

שלום, רח' אחד העם 9, ת"א 61290

 

רח' יפו 234,  ירושלים  94383

 

משרד התשתיות, מינהל החשמל, רח' יפו 234, י-ם

5006853-02 (ישיר)

5006777-02

 

5198281/2-03

 

 

 

5316145-02

 

 

5316116/7-02

5006875-02

 

 

5198103-03

 

 

 

 

5316180-02

 

 

5316010-02

 

5

משרד הבטחון

מ"מ סא"ל צבי קדמן

(7786934-050)

היחידה להתיישבות

ותשתית לאומית

 

קפלן 23,  הקריה

תל-אביב 61909

6976098-03

6976135-03

 

 

6977238-03

6.

משרד הבינוי והשיכון

שמואל אבואב

 

מ"מ רבקה אבלסון

(6247619-050)

מ"מ צביה אפרתי

 

אדר'  קרלוס דרינברג

 

מ"מ יוסי ששון

(6247188-050)

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

 

 

 

 

 

משרד הבינוי והשיכון

קרית הממשלה,

מזרח ירושלים,

שייח ג'ארח, ת.ד. 18110 , ירושלים

5847106/7-02

 

 

5847117-02

 

5847327-02

 

5847188-02

5847688-02

 

 

 

 

5847861-02

7

 

משרד הבריאות

אורי עלוני

(6242043-050)

מ"מ שלום גולדברגר

מ"מ אלכס לבנטל

 

משרד הבריאות

משרד הבריאות

ת.ד. 1176

ירושלים  91080

6228840-02

6228846-02

6247471-02

6258136-02

8.

משרד ראש הממשלה

גבי גולן

6106666-03 (ביפר)

מנוי 1380

 

מ"מ איימן דאר סייף

(6286941-050)

(5401660-050)

יועץ רה"מ לתכנון ולפיתוח

 

אגף כלכלי משרד

רוה"מ

משרד רוה"מ

לשכה ראשית

הקריה, בנין ג'

ירושלים  91950

6705688-ישיר

6705555-02

5611884-02

 

 

 

 

רשימת חברי המועצה

מס'

 

נציג

שם

תפקיד

כתובת

טלפון

פקס

9.

משרד החקלאות

יוסי ישי

(6241001-050)

 

מ"מ רות פרום

(6241244-050)

 

מ"מ רענן אמויאל

(6241158-050)

מנכ"ל ומנהל

הרשות לתכנון

 

סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון

 

מרכז ועדת הפרוגרמות ברשות לתכנון

משרד החקלאות

ת.ד. 30, בית דגן

50200

9485489-03

 

 

 

 

9485572-03

9485813-03

 

 

 

 

9485811-03

10.

משרד המשפטים

אהרון אברמוביץ – מנכ"ל

מ"מ עו"ד דלית דרור

(6216574-050)

 

מ"מ עו"ד רינה מיוחס

(4427401-054)

 

 

מ"מ מיכל ברנדנשטיין

(6216009-050)

 

צאלח א-דין 29,

ת.ד. 1087,

ירושלים  91010

 

פרקליטות מחוז ת"א, רח' הנרייטה סולד 1,

תל אביב 64924

 

משרד המשפטים

ירושלים

6466540-02

6466574-02

 

 

6970107-03

6970533-03

 

 

 

6466406-02

5869473-02

6276114-02

 

 

6970291-03

 

 

 

 

6272677-02

11.

משרד התחבורה

אלכס לנגר

מ"מ ישעיהו רונן

(6212073-050)

מ"מ אורנה להמן

מ"מ מריה כהן אתגר

 

מ"מ  דן לבנון

 

 

 

מ"מ יוסי קופ

מ"מ רות לב רן

מ"מ משה עובד

(6228229-050)

המפקח הארצי על התחבורה

(6212204-050 אורנה)

(6212205-050 מריה)

 

מינהל הספנות

משרד התחבורה

כתובת חדשה:

רח' בנק ישראל 5

קריית הממשלה ירושלים

 

 

רח' פל-ים 15 א' קומה 21 חיפה

 

מע"צ משרד ראשי,

ת.ד 13198 ירושלים

91131

 

 

6663285-02

 

6663124-02

 

 

8632127-04

 

 

5416666-02

5416761-02

 

 

6663137-02

 

6663320-02

 

 

8632111-04

 

 

5416762-02

5416762-02

12.

משרד התעשייה והמסחר

 

מ"מ משרד התיירות

 

 

יגאל יוסף

(6240144-056)

(6240234-056)

 

אוהד אורנשטיין

(6240248-050)

 

מ"מ דן סתו

מ"מ רפי אלמליח

 

 

מ"מ כרמית פינץ-קדמי

(6214049-050)

 

משרד התמ"ת

 

 

 

משרד התמ"ת

 

 

ממ"י

 

 

 

 

משרד התיירות

 

 

משרד התמ"ת

רח' בנק ישראל 5

ת.ד 3166 91036

 

 

 

 

ת.ד 3166 י-ם 91036

רח' שמאי 6 ת.ד 2600, י-ם 91024

 

 

משרד התיירות

רח' בנק ישראל 5

בניין ג'נרי קומה 4

ירושלים

6662411-02

 

 

6662427-02

 

 

 

6249256-02

6241974-02

 

 

 

6664373/2 – 02

6662921-02

6662922-02

 

6235615-02

 

 

 

 

 

 

 

 

6664445-02

13.

תכנון ובניה

 

 

שמאי אסיף

מ"מ עפרה ליבנה

מ"מ דוד פילזר

מ"מ עפר גרידינגר

 

מינהל התכנון

משרד הפנים

 

משרד הפנים,

ת.ד 6158, ירושלים 91061

6701453-02

 

6701466-02

 

6701450-02

 

6701451-02

5670617-02

 

6701633-02

 

6701633-02

 

6701633-02

14.

 

 

שיכון ובניה

 

 

סופיה אלדור

מ"מ חיים פיאלקוף

 

 

מ"מ נחום פלד

(6247617-050)

 

 

 

(3468080-052)

 

משרד הבינוי והשיכון, ת.ד 18110

ירושלים  91180

5847617-02

5847212-02

5847188-02

5847269-02

5823502-02

5847073-02

5847858-02

5823502-02

- " -

15.

גנים ושמורות רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

אלי אמיתי

מודי אורון

(7762311-057)

מ"מ יובל פלד

(7762337-057)

מ"מ הלל זוסמן

(3475606-052)

מ"מ ניר אנגרט

(7762337-057)

(7762001-057)

 

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומייים

 

רח' עם ועולמו 3,

גבעת שאול,

ירושלים  95463

 

-  " -

 

 

 

 

5005403/4-02

 

 

5005481-02

5006225-02

 

 

 

 

 

5006218-02

 

6529232-02

 

5006218-02

6529232-02

5006218-02

 

 

רשימת חברי המועצה

מס'

 

נציג

שם

תפקיד

כתובת

טלפון

פקס

16.

עיריית ירושלים

אורי לופוליאנסקי

מ"מ אורי מקלב

ראש העיר

סגן ראש העיר

ת.ד 775, כיכר ספרא, ירושלים   91007

6297810-02

6297821-02

6296407-02

6297821-02

17.

עיריית ת"א

דורון ספיר

(7666556-050)

 

מ"מ נתן אלנתן

(8772345-050)

סגן ראש העיר

עיריית ת"א, בית העירייה ת"א  64162

5218271-03

 

 

5218402-03

5216456-03

 

 

5216455-03

18.

עיריית חיפה

שמואל גלברט

(7548025-057)

סגן ראש העיר

 

עיריית חיפה

רח' חסן שוקרי 14

חיפה 33105

8357004-04

8356662-04

19.

עיריית טירה

מ"מ חליל קאסם

(747527-050)

(7440582-057)

(2220330-057)

(6878315-054)

ראש עיריית טירה

עיריית טירה  44915

7751416-09

7751403-09 (ישיר)

7935893-09

7938792-09

20.

עיריית באר שבע

 

עיריית צפת

יעקב טרנר

(5331368-050)

 

מ"מ ישי מימון

(7796573-057)

ראש העירייה

 

 

ראש עיריית צפת

כיכר מנחם בגין

ת.ד. 15, באר שבע

84100.

רח' ירושלים 50,

צפת  13010

6463890-08

6463880-08

 

6927406-04

6927401/2-04

6274874-08

 

 

6971470-04

21.

מועצה מקומית מע'אר

זיאד דגש

(7723189-057)

ראש המועצה המקומית

ת.ד. 3, מע'אר

מיקוד-14930

6786393-04

6786333-04

202297-058

6781038-04

22.

מועצה מקומית עילבון

סמיר אבו זייד

(4616238-054)

(6625606-054)

ראש המועצה המקומית

ת.ד. 1, עילבון

16972

6789444-04

6786407-04

(ישיר)

6782123-04

6785550-04

23.

מועצה מקומית גני תקווה

אבישי לוין

(3788894-052)

ראש המועצה המקומית

רח' הגליל 48, גני תקווה  59000

5310801-03

5310803-03

5310831-03

 

24.

מועצה אזורית בני  שמעון

 

מועצה אזורית שער הנגב

משה פאול

(5611055-050)

 

 

מ"מ אלון שוסטר

ראש המוא"ז בני שמעון

 

 

ראש המוא"ז

שער הנגב

 

מוא"ז בני שמעון

ד.נ נגב מיקוד 85300

 

 

מוא"ז שער הנגב

ד.נ חוף אשקלון 78100

9915811-08

 

 

 

6806217-08

 

9915831-08

 

 

 

6806260-08

 

25.

מועצה אזורית עמק לוד

 

מועצה אזורית גזר

 

מועצה אזורית לב השרון

משה מנשה

(5237907-050)

 

 

מ"מ פטר וייס

(8700070-052)

 

מ"מ יצחק ישועה

(5236345-050)

ראש המוא"ז עמק לוד

 

 

ראש המוא"ז גזר

 

 

ראש המוא"ז לב השרון

ת.ד. 15, כפר חב"ד

72915

 

 

מועצה אזורית גזר

ד.נ שמשון, בית חשמונאי  99789 דאר נע תל-מונד

9606961-03

9604439-03

 

9274020-08

(ישיר)

9274040-08

 

7960201-09

7960202-09

9606189-03

 

 

 

9274022-08 (ישיר)

9247115-08

(מרכזיה)

7967338-09

26.

נציג הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים

 

 

 

אדר' אדם מזור

(4333538-054)

 

 

מ"מ אשר שולמן

(4440547-054)

 

מ"מ אלינוער ברזקי

(4638091-054)

מזור-פירסט

 

 

 

 

יועץ

 

 

ביה"ס לאדריכלות

אוני' ת"אבניין

דה בוטון ת.ד 39040 מיקוד 69978

רח' יגאל אלון 67,

(מגדלי טויוטה,

מגדל B תל-אביב

67443.

 

בירנבוים 10, ת"א

62302

 

ת.ד. 58110

תל אביב  61580

 

5628022-03

 

 

 

 

5461366-03

 

6405556-03

6483224-03

6288317-02

5628033-03

 

 

 

 

5461363-03

 

 

6407780-03

27.

ארגוני

הנשים

ד"ר רינה דגני

 

 

מ"מ ציפי רון

((2677455-052)

גיאוקרטוגרפיה

 

 

קהילה ונציה 8

ת"א 69400

 

רח' עמשא מלחה

72 ירושלים 96904

7682222-03

7682223-03

 

 

6792295-02

(טלפקס)

 

 

 

רשימת חברי המועצה

 

מס'

 

נציג

שם

תפקיד

כתובת

טלפון

פקס

28.

טכניון

 

 

 

 

 

 

פרופ' רחל אלתרמן

(5292917-050)

 

 

 

הפקולטה לאריכטקטורה ובינוי ערים – המרכז לחקר עיר ואזור

 

 

 

 

 

 

הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל,  הפקולטה לארכיטקטורה

קריית הטכניון חיפה  32000

 

8294037-04

8991455-09 ב'

 

 

 

 

8294617-04

 

 

29.

המוסדות המיישבים

 

 

פנחס כהנא

(7912632-050)

 

 

קרן קיימת לישראל

 

 

 

 

 

קק"ל,

רח' קק"ל 1

ת.ד 283, ירושלים 91002

 

 

 

6707531-02

6707485-02

 

 

6707513-02

7667391-09

(פקס בבית)

30.

 

 

סוציולוג

פרופ' ארזה צ'רצ'מן

(6995304-050)

הפקולטה לארכיטקטורה מכון טכנולוגי קרית הטכניון חיפה 32000

הפקולטה לארכיטקטורה מכון טכנולוגי קרית הטכניון חיפה 32000

 

8294071-04

 

8294050-04

31.

ארגון הגג איכות הסביבה

יואב שגיא

(3689657-052)

 

איריס האן

(3689646-052)

 

 

עו"ד אלי בן ארי

(7825215-050)

 

 

החברה להגנת הטבע

 

-"_

 

 

 

"אדם טבע ודין"

רח' השפלה 4,

תל אביב  66183

 

-"-

 

 

 

רח' נחלת בנימין 85, ת.ד תל אביב

66102

6388700-03

6388744-03

 

-"-

 

 

 

5669939-03

5374302-03

 

 

-"-

 

 

 

5669940-03

32.

 

הדור הצעיר

 

 

 

 

 

ג'ובראן ג'ובראן

5510437-050

 

 

 

 

מ"מ ענת שני

(6451895-050)

 

 

 

 

 

מ'מ ליאור דץ

(7548031-057)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ע' סגנית ראש עיריית חיפה ממונה על תחום חינוך ותרבות

31047

 

רח' אחד העם 13

ת.ד 44535

חיפה 31445

 

 

 

משרד עו"ד שני זינגר ושות

בית שרבט רח' קויפמן 4

ת. ד50333

תל-אביב 68012

 

 

ע' חיפה רח' חסן שוקרי 14 ת.ד 4811 חיפה

כתובת בבית:

רח' הצלפים 4

חיפה

-----------------

 

 

 

 

 

5100202-03

 

 

 

 

 

 

8666670-04

 

 

 

 

 

5100666-03

 

 

 

 

 

 

8356008-04

 

 

 

 

 

 

 

 

רשימת חברי המועצה

 

יועצים קבועים

 

מס'

 

נציג

שם

תפקיד

כתובת

טלפון

פקס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

שמאות ממשלתית

 

 

 

 

 

 

יעקב אודיש

 

 

מ"מ בני לוי

 

 

 

 

מ"מ אור לוי

(6216257-050)

השמאי הממשלתי

הראשי

 

 

משרד הממשלתי

הראשי

 

 

משרד המשפטים

 

בניין כלל, קומה 13, רח' יפו 97,

ירושלים  91007

 

- " -

 

 

 

אגף שומת מקרקעין

רח' השלושה 2, ת.ד 9401, ת"א 61093

6209431-02

6209457-02

6209414-02

 

 

6899736-03

 

 

 

 

 

6233291-02

 

 

6899735-03

 

35.

נציבות המים

 

 

 

 

 

 

 

שמעון טל

 

 

מ"מ ד"ר יוסף  דרייזין

(6221225-050)

יועץ לענייני מים

רח' המסקר 16,

תל אביב

6369666-03

 

 

6369700-03

6369761-03

 

 

- " -

36.

יועצת משפטית

 

 

 

 

 

מ"מ עו"ד יהודה זמרת

יועץ משפטי משרד הפנים

משרד הפנים,

ת.ד. 6158,

ירושלים  91061

 

- " -

6701432-02

 

 

 

 

 

37.

משטרת ישראל

(המשרד לבטחון פנים)

תנ"צ יעקב עמר

(6272046-050)

ר' יח' פרוייקטים

המשרד לבטחון פנים, קרית הממשלה, מזרח ירושלים

ת.ד 18182, ירושלים 91181

5309922-02

5309915-02

5309977-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צוות

 

מס'

 

נציג

שם

תפקיד

כתובת

טלפון

פקס

38.

פנים – לשכת השר

 

עוזר השר

ת.ד 6158 ירושלים 91061

6701658-02

5666376-02

39.

פנים – לשכת מנכ"ל

 

עוזר מנכ"ל

ת.ד 6158 ירושלים 91061

6701446-02

6701585-02

40.

פנים – לשכת הדוברת

טובה אלינסון

דוברת משרד הפנים

ת.ד 6158 ירושלים 91061

6701447-02

6701628-02

41.

פנים – יו"ש

 

 

פנים - עזה

שלמה מושקוביץ

(6234028-050)

 

יוסף אלטחן

בן ציון פורת

(246600-056)

ועדת תכנון עליונה מתאים משרד הפנים

 

ת.ד 16 בית אל

 

 

מת"ק עזה  א"ת ארז

דואר מבור עזה

9977398-02

 

 

6741535-08

6741472-08

9977356-02

 

 

6892567-08

42.

פנים – מינהל התכנון

אהובה פלג

תמי סיבר

טליה קטיעי

שולמית פרוז

אלעד לב

חנה אורן

שלומית חן

 

 

מזכירות המועצה הארצית

 

 

 

ת.ד 6158 ירושלים 91061

6701608-02

6701582-02

6701639-02

6701581-02

6701538-02

6701535-02

5670325-02

 

 

 

6701633-02

43.

פנים – מינהל התכנון – תפעול

דן עמר

סגן מנהל מינהל התכנון ומנהל היח' לתאום תקנות בנייה

ת.ד 6158 ירושלים

91061

6701464-02

6701633-02

44.

פנים – מינהל התכנון וולק"ל

 

ממונה על הוולק"ח

ת.ד 6158 ירושלים 91061

6701550-02

6701633-02

45.

פנים – מינהל התכנון תחום ארוך טווח

תמר כפיר

יעל סלומון

ראש תחום תכנון ארוך טווח

 

 

ת.ד 6158 ירושלים 91061

6701697-02

6701641-02

 

5670325-02

46.

פנים – מינהל התכנון תכניות מקומיות ומפורטות

אהוד יוסטמן

 

מנהל אגף לתכניות מתאר מקומיות ומפורטות

ת.ד 6158 ירושלים 91061

6703735-02

6701540-02

5670325-02

47.

פנים – מינהל התכנון

 

ממונה על גנים ושמורות

ת.ד 6158 ירושלים 91061

6701533-02

6701633-02

48.

שלטון מקומי

אנה חזן

סגן מנהל מינהל לשלטון מקומי

ת.ד 6158 ירושלים 91061

6701454-02

 

49.

יועץ לענייני חשמל ואיכה"ס

אהרון זוהר

(תמ"א/10)

 

רח' הנרקיס 11

ת.ד 6562 כרמי יוסף 90805

9287157-08

9286087-08

50.

יועץ כלכלי

 

 

 

 

 

 

51.

יועצת לחופים ואיכה"ס

אהובה לוי

 

רח' ז'בוטינסקי 36

גדרה 70704

8591917-08

781963-052

8596894-08

 

 

11650-2004